Śląski Klaster Edukacji

Wizja i misja

Cele Śląskiego Klastra Edukacji

  • wzmocnienie potencjału i konkurencyjności członków ŚKE
  • wykreowanie oraz promocja innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych
  • wymiana doświadczeń i upowszechnianie najlepszych praktyk
Misja Śląskiego Klastra Edukacji
Misją Śląskiego Klastra Edukacji jest kooperacja i wymiana doświadczeń pomiędzy firmami działającymi w branży edukacyjnej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli firm szkoleniowych firmami, w celu doskonalenia i kreowania innowacyjnych usług w zakresie edukacji.