Śląski Klaster Edukacji

Wirtualny trener

Rynek edukacji i szkoleń należy do najbardziej znaczących gałęzi gospodarki. Decyduje o rozwoju i przyszłości każdego kraju. Jednocześnie podlega on takim samym prawom, jak każda świadczona usługa – zależy od ludzi, nie można go magazynować, a co za tym idzie jest dostępny w ograniczonym zakresie. Rozwój nowoczesnych technik informatycznych spowodował pojawienie się e-learningu – usługi, która w wielu obszarach umożliwiałaby redukcję negatywnych cech usług, gdyż rzeczywiście e-learning jest bardziej dostępny i znacznie tańszy. Umożliwia naukę w znacznie elastyczniejszym zakresie niż tradycyjne metody szkoleniowe. Ale posiada też jedną zasadniczą wadę – bardzo ograniczony dostęp do osoby trenera/nauczyciela, a jak wiadomo interakcja z trenerem/nauczycielem jest jednym z podstawowych elementów wpływających na jakość procesu edukacji. W przypadku e-learningu dostęp do osoby prowadzącej jest z reguły albo ograniczony w czasie (określone godziny „dyżurów” i kontakt poprzez chat/skype czy telefon) lub nie ma go wcale.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie eliminuje ten problem dając szkolącym się ogromne możliwości w zakresie interakcji i komunikacji z trenerem. Proponowane rozwiązanie łączy w sobie zalety tradycyjnego e-learningu, jak nauka na odległość, czy dostępność z interakcją umożliwiającą stały kontakt z osobą prowadzącą – Wirtualnym Trenerem.

Wirtualny Trener jest połączeniem tradycyjnych technik informatycznych stosowanych w edukacji jak techniki multimedialne oraz sztucznej inteligencji. Nasz system poza warstwą prezentacyjną (materiały video, prezentacje) jest wyposażony w bazę wiedzy oraz aparat przetwarzania języka naturalnego (przy wykorzystaniu technik sztucznej inteligencji), dzięki któremu uczestnik szkolenia będzie mógł w każdej chwili skonsultować się z Wirtualnym Trenerem i zadać mu pytania w języku naturalnym lub przeprowadzić dialog dotyczący określonej części tematyki szkolenia.

wirtualny trener


Całe rozwiązanie składać się będzie z następujących elementów:

  • Administracja (logowanie, moduł płatności, testy sprawdzające, certyfikaty)
  • Moduł Szkoleń, w skład którego wchodzić będą:
  • Moduł prezentacji video (nagranie video trenera, który prowadzi wykład)
  • Moduł prezentacji treści multimedialnych (prezentowana w trakcie nagrania video slajdy, materiały
  • multimedialne)
  • Modułu zapytań, za pomocą którego użytkownik w każdej chwili będzie mógł zadać pytanie do interesującej lub budzącej wątpliwości treści szkolenia.


W porównaniu z tradycyjnymi technikami edukacyjnymi Wirtualny Trener eliminuje ich wady (brak interakcji z osobą prowadzącego) przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich zalet e-learningu jak dostępność, elastyczność czy niskie koszty.

Wirtualny Trener, Folder (pdf)