Śląski Klaster Edukacji

Spotkania robocze

W ramach Klastra funkcjonują dwie grupy robocze:

Grupa pracująca nad stworzeniem aplikacji mobilnej wspierającej proces szkolenia.

Grupa pracująca nad stworzeniem aplikacji mobilnej wspierającej procesy biznesowe oraz rozwiązania dla organizacji pozarządowych.