Śląski Klaster Edukacji

Geneza

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 161/115/IV/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. podjął decyzję, że projekt Śląski Klaster Edukacji, został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.