Śląski Klaster Edukacji

Certyfikacje

Celem stworzenia i wdrożenia certyfikatu jest budowanie marki klastra i oferty klastra poprzez pryzmat świadczenia usług szkoleniowych spełniających kryteria najwyższej jakości i standardów dotyczących np.: kadr, bazy budynków, kontaktów międzynarodowych, metod weryfikacji wiedzy, bazy technicznej, oferty, praktycznych metod kształcenia, innowacyjnych technik kształcenia itp.

W ramach klastra chcemy wdrażać pewne wartości, jakość usług edukacyjnych oraz pozytywne emocje, a co za tym idzie kreować markę certyfikatu. Chcemy aby potencjalny klient certyfikowanej firmy szkoleniowej za znakiem certyfikatu „przeczytał”:

  • certyfikowana usługa edukacyjna wyróżnia się spośród podobnych ofert na rynku śląskim,
  • certyfikat świadczy o profesjonalizmie kadr świadczących usługę,
  • certyfikat świadczy o programie dostosowanym do potrzeb rynku,
  • certyfikat świadczy o wysokim standardzie przekazywanej wiedzy, stosowanych narzędzi w ramach procesu kształcenia
  • certyfikat świadczy o stosowaniu innowacyjnych metod w ramach procesu kształcenia
  • certyfikat świadczy o czerpaniu wzorców od najlepszych w kraju i za granicą.